Finanse

Faktoring jako sposób na walkę z zatorami płatniczymi

• Zakładki: 28


Opóźnienia w płatnościach za otrzymany towar lub usługę to dość powszechny problem wśród polskich przedsiębiorców. Nierzadko prowadzi on do tzw. zatorów płatniczych. Czy można w pełni pozbyć się tego problemu? Niestety, nie mamy dla Ciebie dobrej odpowiedzi na to pytanie: biznes jest na tyle dynamiczny, że opóźnienia w płatnościach to jego nieodłączny element. Na szczęście, istnieją sposoby, które pozwalają takie ryzyko zminimalizować. Jednym z nich jest faktoring z regresem.

Brak płynności finansowej i zatory płatnicze – zmora przedsiębiorców?

Niestety, właściwie w każdej branży występują takie problemy jak niska płynność finansowa oraz zatory płatnicze. Co one oznaczają? Poniżej znajdziesz nasze wyjaśnienie:

  • niska płynność finansowa – jest to taki stan, w którym przedsiębiorca ma problem z uregulowaniem zaciągniętych zobowiązań finansowych, w tym np. kredytów, czynszu, wynagrodzeń czy faktur za otrzymane towary i materiały. Jeśli przedsiębiorca nie zareaguje w porę, niska płynność finansowa może doprowadzić go nawet do bankructwa,
  • zatory płatnicze – opóźnienia w spłacie zadłużenia to problem przede wszystkim dla dłużnika… ale także wierzyciela. Jeśli ten ostatni będzie borykał się z wieloma nieopłaconymi fakturami, po pewnym czasie sam może mieć problemy ze spłatą własnych zobowiązań. Zator płatniczy to taka sytuacja, w której firma X zalega z płatnościami wobec przedsiębiorstwa Y, które z kolei ma zobowiązania w firmie Z, ta zaś nie opłaciła faktur wystawionych przez podmiot A. Jeśli problem ten nasili się np. w czasie recesji gospodarczej, może to doprowadzić do upadku (a przynajmniej osłabienia) nawet kilkunastu firm.

Jak radzić sobie z niską płynnością oraz zatorami płatniczymi? Jeśli obawiasz się takich problemów w swojej firmie, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość: sposobem na obniżenie ryzyka jest faktoring. Przedsiębiorca, który skorzysta z takiego finansowania (faktorant), wystawia swojemu kontrahentowi fakturę z odroczonym terminem płatności. Aby przyspieszyć moment otrzymania środków, może zwrócić się do podmiotu finansującego (faktora) z prośbą o natychmiastową wypłatę środków. W zależności od rodzaju umowy faktor będzie w przyszłości ściągał te środki od:

Takie rozwiązanie pozwala przedsiębiorcy na szybkie pozyskanie kapitału – zazwyczaj jest on wypłacany w ciągu kilku dni – który można wykorzystać na spłatę najpilniejszych zobowiązań.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą AOW Faktoring.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
12 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *