Podatki

Jak wygląda kalkulator wynagrodzeń po Nowym Ładzie?

• Zakładki: 80


Na temat polskiego ładu krąży wiele plotek i mitów. Na podstawie umowy, ustawy wskazuje się kolejnym grupom podatników, jak będą kształtować się wynagrodzenia oraz jaka część przychodu będzie oddawana w ramach nowego ładu. Poniższy artykuł ma wyłącznie charakter poglądowy na to jak zmienia się zakres rozliczeń w tej sprawie.

Polski Ład 2.0 kalkulator – jak wygląda?

Nowy Ład kalkulator został zatwierdzony przez ministerstwo finansów. 

Obecnie kalkulator wynagrodzeń uwzględnia takie sytuacje jak:

 • umowa o pracę świadczona w jednym roku;
 • umowę zlecenia świadczoną w jednym roku;
 • dwie umowy o pracę świadczone w jednym roku;
 • limit 30-krotności przy wyliczaniu składek społecznych;
 • wspólny limit ulgi, która zwalnia część przychodu z opodatkowania oraz kosztów autorskich;
 • mechanizm zmniejszania się składki zdrowotnej do zaliczki;
 • rozliczenie roczne indywidualne oraz z potomkiem;
 • ulga na dziecko.


Od początku lipca obowiązują poprawione przepisy Polskiego Ładu, które wskazują m.in. zmianę w opodatkowaniu dochodów z pracy. Mogą mieć one zastosowanie przy rozliczeniu podatkowym za cały 2022 rok.
Najważniejszą zmianą, która wystąpiła jest fakt, że osoba, która płaciła 17 procentowy PIT, teraz zapłaci 12 procent. Dzięki niższej stawce będzie to miało zastosowanie wyłącznie u tych podatników, których dochód w 2022 roku będzie wyższy niż 30 tys. zł, ale nie przekroczy 120 tys. zł. Osoba, która w obecnym roku zarobi do 30 tys. zł, w ogóle nie zapłaci podatku. W przypadku dochodów powyżej 120 tys. zł. podatek będzie z 32 procentową stawką PIT.

Skala podatkowa uwzględni także dochody, które osoba osiągnęła od 1 stycznia do 30 czerwca. Ewentualna korzyść za pierwszą połowę roku będzie widoczna na koncie dopiero po złożeniu rocznego PIT za 2022 rok, czyli w kolejnym roku.

Niższa stawka (12%) będzie obowiązywać wszystkich tych, którzy rozliczają się z wykorzystaniem skali podatkowej. Są to: pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci oraz przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w ten sposób.

Dla kogo jest ważny kalkulator wynagrodzeń? 

Kalkulator ma rolę informacyjną zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. To dzięki niemu będzie można realnie obliczyć wynagrodzenia dla osób fizycznych. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza uwzględniając rozliczenie roczne. 

Polski Ład kalkulator wynagrodzeń 2022 z pewnością ułatwi te obliczenia.

Co w przypadku wynagrodzeń niepodlegających oskładkowaniu?

 Co ważne kalkulatory podatkowe nie uwzględniają m.in. takich kwestii jak:

 • świadczeń emerytalnych albo renty, które otrzymywane są w ciągu roku;
 • wynagrodzenia mundurowych;
 • zasiłek chorobowy;
 • zasiłek macierzyński;
 • dodatek do wynagrodzeń, który nie jest oskładkowany lub opodatkowany;
 • zryczałtowany podatek dochodowy od umowy zlecenia poniżej 200 zł;
 • kosztów autorskich naliczanych tylko od części przychodu z umowy o pracę;
 • jednoczesne korzystanie na zaliczkach z kosztów autorskich, jak również ulgi, która zwalnia część przychodu z opodatkowania;
 • inne ulgi i zwolnienia, które nie wskazano powyżej. 

Jak wygląda mechanizm zmniejszenia składki zdrowotnej?

Co ważne łączne skutki zmian przeprowadzonych dla przedsiębiorców są spore. Dotyczy to np. składki zdrowotnej. Składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona w kalkulatorze nie podlega odliczeniu od podatku i jest ujęta w całkowitym obciążeniu z tytułu prowadzonej działalności. W przypadku opodatkowania liniowego składkę zdrowotną oblicza się w wysokości 4,9% podstawy jej ustalenia, a w przypadku zasad ogólnych (skala podatkowa) – to 9% tej podstawy. Gdy mówimy o ryczałcie, składkę ustalono na wysokość 9% od podstawy jej ustalenia, w zależności dla przychodu do 60 000 zł, pomiędzy 60 001 a 300 000 oraz powyżej 300 000 złotych.

Czy zapoznaliście się już z zasadami w ramach Nowego Ładu i tego jak wygląda obecnie kalkulator opodatkowania?

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
121 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *