Firma

Wszystko, co musisz wiedzieć o szkodzie na mieniu

• Zakładki: 117 • Komentarz: 9


Coraz więcej Polaków korzysta z możliwości wykupienia polisy ubezpieczeniowej nie tylko w kontekście ochrony swojego zdrowia i życia. To rozsądna decyzja i skuteczny sposób na zabezpieczenie dóbr osobistych przed kradzieżą, zniszczeniem i innymi losowymi zdarzeniami. Taka polisa jest również podstawą do podjęcia przez ubezpieczyciela odpowiedzialności odszkodowawczej. Co tak naprawdę nazywamy szkodą na mieniu i jak uzyskać odszkodowanie za poniesioną stratę?

Czym jest szkoda na mieniu?

Zalanie mieszkania, pożar, kradzież własności — w takich sytuacjach mówimy o szkodzie na mieniu. Dochodzi do niej w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zdarzenia losowego bądź celowego działania osób trzecich. W związku z tym ocenie rzeczoznawcy podlega zniszczenie, uszkodzenie lub też utrata mienia. Trzeba wiedzieć, że taka szkoda może mieć postać rzeczywistej straty lub też utraconej korzyści. Strata rzeczywista to między innymi konieczność wymiany szyby w samochodzie po jej stłuczeniu. Utracona korzyść to niemożność korzystania z uszkodzonego samochodu, który pozwalał na wykonywanie pracy zarobkowej.

Jak zgłosić szkodę na mieniu?

Domaganie się rekompensaty za poniesione straty rzeczywiste lub potencjalne będzie możliwe tylko wtedy, kiedy szkoda na mieniu zostanie zgłoszona do ubezpieczyciela. Warunkiem jest także brak odpowiedzialności osoby poszkodowanej za powstały stan rzeczy. Obowiązkiem ubezpieczonego jest zgromadzenie wszelkich niezbędnych dokumentów takich jak notatka policyjna lub lista skradzionych przedmiotów. Będzie to oczywiście zależne od sytuacji oraz rodzaju zdarzenia. Niezbędne w tej kwestii będą działania rzeczoznawcy, z którym warto współpracować aż do wypłaty odszkodowania.

O czym powinien pamiętać poszkodowany?

Każda osoba ubezpieczona może ubiegać się o odszkodowanie za szkodę w mieniu. Należy spełnić określone warunki, do których należy między innymi zgromadzenie niezbędnej dokumentacji. Warunkiem niezbędnym można nazwać posiadanie ważnej oraz opłaconej polisy, która obejmuje dane zdarzenie. O zalanym mieszkaniu powinna zostać powiadomiona administracja budynku, o włamaniu lub pożarze odpowiednie organy. Warto wiedzieć, że likwidacja szkody na mieniu w większości przypadków przebiega w ten sam sposób. Mimo wszystko niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mogą mieć własne sposoby na przeprowadzenie procedury.

Proces likwidacji szkody w mieniu nie musi być skomplikowany. Zebranie wymaganych dokumentów i skorzystanie z pomocy doradcy z kancelarii odszkodowawczej może znacznie usprawnić postępowanie.

Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią Odszkodowawczą Automobile Expert.

comments icon9 komentarzy
9 komentarze
102 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *