Finanse

Czy można unieważnić kredyt frankowy bez sprawy frankowej?

• Zakładki: 91


Czy możliwe jest unieważnienie kredytu frankowego bez wnoszenia sprawy do sądu? Czy poza salą sądową można wyłącznie zawrzeć ugodę z bankiem? Odpowiedzi na te pytania szuka wielu kredytobiorców, którzy chcieliby uwolnić się od zobowiązania finansowego, unikając przy tym sądowych formalności.

Unieważnienie kredytu frankowego – jak to zrobić?

Unieważnienie umowy kredytowej z bankiem w Polsce możliwe jest wyłącznie na drodze sądowej – tylko sąd może orzec unieważnienie kredytu frankowego. Istnieją inne metody, by zdjąć z siebie ciężar (przynajmniej częściowo) spłat wysokich rat kredytowych w CHF. Może to być ugoda z bankiem, na mocy której wysokość rat faktycznie spadnie, jednak w większości przypadków dotyczy to tylko rat, które pozostały do spłaty, a ugoda wiąże się również ze zmianą korzystniejszego oprocentowania SARON na mniej korzystny WIBOR. Inną metodą może być rozwiązanie umowy kredytowej, o ile warunki umowy na to pozwalają. Z punktu widzenia kredytobiorcy jest to jeszcze mniej opłacalny sposób, ponieważ wymaga on natychmiastowej spłaty kredytu na ustalonych na samym początku warunkach.

Chcąc pozbyć się zobowiązania finansowego oraz odzyskać nadpłacone raty, należy złożyć pozew do sądu o unieważnienie kredytu frankowego. Wówczas w wielu przypadkach możliwe jest nie tylko odzyskanie nadpłaconych rat, ale również odsetek ustawowych od banku. Należy jednak pamiętać, że sytuację każdego kredytobiorcy należy rozpatrywać indywidualnie, dlatego frankowicz przed podjęciem decyzji powinien skonsultować swoją sytuację prawną i finansową z prawnikiem. Kredyty frankowe Legnica wymagają indywidualnej analizy, dzięki której pozew zostanie przygotowany w sposób prawidłowy i najkorzystniejszy dla kredytobiorcy.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
7 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *