Podatki

Czym są koszty uzyskania przychodu?

• Zakładki: 37


Koszty uzyskania przychodu należy wziąć pod uwagę podczas wypełniania rocznego zeznania PIT. Odbywa się to z korzyścią dla podatnika, gdyż ich wartość wpływa na zmniejszenie podatku. Mimo że wysokość kosztów uzyskania przychodu jest określona ustawowo, mogą one prezentować się różnie u różnych podatników. Z czego wynikają te rozbieżności? Jakie  koszty uzyskania przychodu obowiązują w 2022 roku?

1. Koszty uzyskania przychodu  – kwoty

2. Czym są podwyższone koszty uzyskania przychodu?

3. Koszty uzyskania przychodu a umowa o dzieło i umowa-zlecenie

Co właściwie rozumiemy pod pojęciem koszty uzyskania przychodu? Mówiąc wprost, są to wydatki poniesione przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów. Obejmują na przykład opłacenie dojazdu do pracy. Koszty uzyskania przychodu uwzględnia się w podatku dochodowym, ponieważ pomniejszają go. Możesz rozliczyć je bez problemu, wypełniając PIT online.

Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy – kwoty

Jakie maksymalne kwoty można uznać za koszty uzyskania przychodu? Ich wysokość uzależniona jest przede wszystkim od miejsca zamieszkania i miejsca pracy podatnika, a także od liczby podpisanych przez niego umów. Obecnie sumy te plasują się na poziomie:

  • 3 000 zł w skali roku (czyli 250 zł miesięcznie) – pod warunkiem, że podatnik uzyskuje przychód z jednego umowy (stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej),
  • 4 500 zł w skali roku – jeżeli podatnik uzyskiwał przychody z kilku źródeł.

Sumy są wyższe, jeżeli w celu uzyskania przychodów podatnik dojeżdżał z innej miejscowości niż miejscowość, w której zlokalizowany jest zakład pracy. Oczywiście, aby móc skorzystać z tej możliwości, pracownik nie może pobierać dodatku za rozłąkę. W takim przypadku na podstawie właściwych przepisów odliczyć można koszt uzyskania przychodu na poziomie:

  • 3 600 zł w skali roku (czyli 300 zł miesięcznie) – w przypadku jednego źródła przychodów,
  • 5 400 zł w skali roku – w przypadku kilku źródeł dochodu.

Rozliczenie zdecydowanie ułatwiają e-pity, dzięki którym ryzyko popełnienia błędu przy wypełnianiu formularza jest zminimalizowane.

Czym są podwyższone koszty uzyskania przychodu?

Zajmując się kosztami uzyskania przychodów, nie sposób pominąć zasygnalizowanej już wyżej kwestii tzw. podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Dotyczą one osób, które oświadczyły, że mieszkają – na stałe lub tymczasowo – poza miejscowością, w której wykonują pracę zarobkową. Liczy się, oczywiście, miejsce faktycznego zamieszkania, a nie zameldowania.

Aby skorzystać z tego udogodnienia, podatnik nie może otrzymywać dodatku za rozłąkę ani żadnej innej rekompensaty ze strony pracodawcy. Musi natomiast złożyć formalne oświadczenie z informacją o miejscu zamieszkania.

Koszty uzyskania przychodów można także rozliczyć, uwzględniając realne wydatki. Trzeba je jednak udokumentować, na przykład przedstawiając imienny bilet okresowy na transport publiczny (pociąg czy autobus).

Koszty uzyskania przychodu a umowa o dzieło i umowa-zlecenie

Koszty uzyskania przychodu dotyczą także osób, które wykonują swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli umowy zlecenia lub z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło. W tym przypadku, dzięki przepisom o podatku dochodowym od osób fizycznych, można skorzystać z wyższej kwoty. Ile ona wynosi?

Obecnie omawiane koszty wynoszą 20% przychodów pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne z danego miesiąca. Udogodnienia przysługują także twórcom i artystom. Umów z przeniesieniem praw autorskich, obejmujących przeniesienie prawa własności wynalazku oraz przychodów z tytułu opłat licencyjnych dotyczy opcja odliczenia 50% kosztów.

fot. shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
55 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *