Firma

Wypadek w pracy – odszkodowanie. Kiedy może je otrzymać pracownik?

• Zakładki: 18


Niestety, nawet ostrożnym i rozważnym pracownikom może przytrafić się wypadek przy pracy. Co należy w takiej sytuacji zrobić? Czy pracownikowi należy się wówczas odszkodowanie?

Składki ZUS a odszkodowanie dla pracownika za wypadek przy pracy

Z wynagrodzeń pracowniczych odprowadzane są obowiązkowe składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zalicza się tu takie rodzaje obciążeń wobec ZUS-u jak składki na ubezpieczenie:

  • emerytalne,
  • rentowe,
  • chorobowe,
  • wypadkowe.

Jeśli chodzi te składki, ostatnie z wyżej wymienionych dają pracownikowi prawo do otrzymania świadczeń w postaci jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy. Jest to możliwe w sytuacji, gdy wskutek tego nieszczęśliwego zdarzenia osoba zatrudniona odniosła długotrwały lub niemożliwy do usunięcia uszczerbek na zdrowiu. Rozumie się przez to:

  • wypadek przy pracy, w tym np. złamanie kości, uszkodzenie głowy lub kręgosłupa,
  • chorobę zawodową – dobrym przykładem jest tu pylica płuc, czyli choroba dość często występująca w przypadku górników.

Czasem można spotkać się z utyskiwaniami w kierunku obowiązkowych składek społecznych. Z drugiej jednak strony stanowią ono zabezpieczenie socjalne dla osoby ubezpieczonej. Środki z tego tytułu mogą okazać się niezbędne np. w przypadku choroby zawodowej uniemożliwiającej wykonywanie pracy zawodowej.

Oprócz tego pracodawca musi sporządzić dokumentację opisującą okoliczności, w jakich doszło do wypadku. Rzecz jasna, niezbędne jest również otrzymanie przez poszkodowanego pracownika zaświadczenia lekarskiego. Na podstawie tak przygotowanej dokumentacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych podejmuje decyzję odnośnie tego, czy – oraz w jakiej wysokości – przyznać odszkodowanie za wypadek przy pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracy. Kiedy przysługuje?

Warto przy tym pamiętać, że jeśli chodzi o wypadek w pracy, odszkodowanie przysługuje w sytuacji, gdy do tego nieszczęśliwego zdarzenia doszło wskutek zdarzenia, które nie zostało spowodowane złą wolą pracownika, jego niedbalstwem lub stosowaniem środków odurzających przez pracownika w miejscu pracy.

Do jednorazowego odszkodowania uprawnione są również osoby bliskie pracownika, jeśli ten stracił życie w ramach wykonywania pracy.

Wysokość odszkodowania jest uzależniona od uszczerbku na zdrowiu, jaki poniósł dany pracownik wskutek wypadku. Straty na zdrowiu ustala się jako określony procent – im poważniejsza jest dana choroba, tym większy odsetek.

Artykuł, który właśnie przeczytałeś, powstał przy współpracy z AE Kancelarią Odszkodowawczą.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
10 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *