Firma

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – obowiązkowe dla wybranej grupy zawodowej

• Zakładki: 18


Kogo dotyczy zawodowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej? Czym tego rodzaju OC różni się od wariantu dla działalności? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedzi, by zabezpieczyć siebie i prowadzoną firmę od różnego typu ryzyka.

OC działalności vs. OC zawodowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej stanowi jeden z elementów ubezpieczenia skierowanego do szeroko rozumianych firm – zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek mających wielu współwłaścicieli i inwestorów. Takie OC dzieli się na warianty, z których część jest warta uwagi (fakultatywna), część zaś obowiązkowa. Do popularnych należą OC działalności, OC najemcy, OC pracodawcy, OC członków władz spółki, OC za szkody wyrządzone w środowisku, OC za produkt. Na granicy OC firmowych stoi OC zawodowe, z którego skorzystają nawet osoby nieposiadające firmy.

Podczas gdy OC działalności to opcja dla firm prowadzących działalność usługową lub produkcyjną skierowaną do osoby trzeciej, OC zawodowe jest bardzo ważnym i obowiązkowym składnikiem ubezpieczenia dla osób, które z tytułu wykonywanego zawodu mogą wyrządzić komuś szkodę. Chodzi zarówno o wykonanie usługi ze szkodą, jak i zaniechanie wykonania usługi, co doprowadziło do szkody.

Kto musi posiadać OC zawodowe?

Przykładowymi beneficjentami ubezpieczenia z OC zawodowym są:

  • medycy: lekarz, pielęgniarka i pozostały personel medyczny,
  • osoby zajmujące się prawem: adwokat, radca prawny, notariusz, komornik, rzeczoznawca majątkowy,
  • osoby związane z budynkami (m.in. mieszkalnymi): architekt, projektant, inspektor nadzoru budownictwa, pośrednik nieruchomości, zarządca nieruchomości,
  • osoby związane z doradztwem (ochroną, finansami): agent ubezpieczeniowy, broker,
  • osoby odpowiedzialne za transport (ludzi, towarów): przewoźnik, spedytor.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Human.org.pl.

Zdj. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
59 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *