Finanse

Skutki nieważności umowy kredytowej

• Zakładki: 34


W przypadku ustalenia przez sąd nieważności umowy kredytowej, umowę tę traktuje się jak gdyby nigdy nie została zawarta. W rezultacie bank i kredytobiorca muszą sobie wzajemnie zwrócić wszystkie świadczenia, spełnione na podstawie nieważnej umowy, albowiem mają one charakter świadczeń nienależnych.

Innymi słowy – kredytobiorca musi zwrócić bankowi cały udostępniony mu kapitał, a bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystkie dokonane przez kredytobiorcę spłaty.

W praktyce możliwe jest rozliczenie jedynie różnicy należnych każdej ze stronie kwot, jednakże wymaga to złożenia świadczenia o potrąceniu.

Rozliczenie w przypadku ustalenia nieważności umowy powinno nastąpić w zasadzie od razu po uprawomocnieniu się wyroku. Może to w niektórych sytuacjach być kłopotliwe dla kredytobiorców, którzy w niewielkim stopniu spłacili kapitał. Przykładowo: jeśli kredytobiorca otrzymał od banku 500.000 zł, a spłacił do tej pory 200.000 zł, to aby rozliczyć się z bankiem potrzebuje praktycznie od razu 300.000 zł.

Kredyty frankowe były zawierane głównie w latach 2004-2009 i większość kredytobiorców ma za sobą już co najmniej kilkanaście lat spłacania kredytu. W zdecydowanej większości przypadków kredytobiorcy albo już nadpłacili udostępniony im kapitał, albo suma dokonanych przez nich spłat zbliża się do kwoty udostępnionego im kapitału.

Skutki odfrankowienia

W przypadku odfrankowienia umowy obowiązuje ona nadal, jednakże na zmienionych warunkach. Z umowy podlegają wyeliminowaniu wszelkie jej powiązania z frankiem szwajcarskim, a kredyt jest traktowany jak kredyt złotowy oprocentowany stawką LIBOR.

Rozliczenie kredytu frankowego w takim wypadku wymaga sporządzenia nowego harmonogramu. Biorąc pod uwagę to, jak zmieniały się kursu CHF – na rzecz kredytobiorców praktycznie zawsze zostaje zasądzona pokaźna kwota stanowiąca sumę nadpłaconych dotychczas rat.

W przypadku odfrankowienia obniżeniu ulegają także wszystkie przyszłe raty.

Sama umowa jednak nie upada i jest dalej wykonywana.

Nieważność czy odfrankowienie – co jest korzystniejsze?

W zdecydowanej większości przypadków bardziej korzystne dla kredytobiorców jest ustalenie nieważności umowy, niż jej odfrankowienie. Nie można jednak wykluczyć, że w sytuacji niektórych kredytobiorców lepszym rozwiązaniem byłoby odfrankowienie, z uwagi na niekorzystne saldo wzajemnych rozliczeń z bankiem.

Aktualnie w orzecznictwie zdecydowanie przeważa stanowisko, że skutkiem abuzywności postanowień umów kredytów frankowych jest nieważność tych umów. Pomoc merytoryczna w przygotowaniu artykułu: PRĘDA Kancelaria Adwokacka

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
97 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *