Firma

Oczyszczanie ścieków przemysłowych – dlaczego warto?

• Zakładki: 24


Biorąc pod uwagę nieustannie pogarszającą się sytuację stanu wód, a także dotykający coraz więcej rejonów problem suszy, racjonalna gospodarka zasobami jest aktualnie nie tylko dobrą wolą przedsiębiorców, ale obowiązkiem. Nie jest tajemnicą, że w procesie produkcyjnym woda jest nieodzownym elementem umożliwiającym przeprowadzenie szeregu procesów. Ważne jest, by ustanowić taką strategię wykorzystywania wody i oczyszczania ścieków przemysłowych, aby miało to najmniej negatywnych skutków. 

Ścieki przemysłowe – dlaczego trzeba je oczyszczać?

Do ścieków zaliczamy zużyte ciecze, a także zawiesiny i koagulanty, które zostały w jakiś sposób zanieczyszczone w wyniku działania człowieka. Zanieczyszczenia mogą mieć różne źródła – mogą być to zanieczyszczenia z zakładów przemysłowych, gospodarstw domowych (najczęściej odpady spożywcze oraz fekalia). Zarówno ścieki przemysłowe, jak i gospodarcze odznaczają się dużą szkodliwością dla środowiska. Ich przedostanie się do naturalnych cieków wodnych i akwenów powoduje nieodwracalne zmiany w ekosystemie, zabijając florę i faunę. Dlatego też ścieki powinny być poddawane oczyszczaniu – na koniec procesu oczyszczania powinny mieć one lepsze parametry czystości niż woda w odbiorniku. W przypadku zakładów produkcyjnych zalecane jest również takie skonstruowanie procesu produkcji, aby woda mogła być wykorzystana w obiegu zamkniętym (tzw. recykling wody). 

Metody oczyszczania ścieków przemysłowych

Jeżeli zależy Ci, aby Twoja firma spełniała niezbędne normy jakości i była postrzegana jako nowoczesna i ekologiczna, to oczyszczanie ścieków jest obowiązkiem. Warto przy tym zauważyć, że aktualnie dostępne metody chemicznego oczyszczania ścieków znacznie ułatwiają to zadanie. Oczyszczalnie ścieków przyzakładowe nie wymagają zbyt dużo miejsca, a przy tym odznaczają się dużą wydajnością. Metoda oczyszczania dobierana jest w zależności od rodzaju ścieku. Najczęściej stosuje się następujące środki do oczyszczania ścieków przemysłowych:

  • koagulanty pix i pax
  • gliniany sodu
  • ferroxy 
  • flokulanty organiczne i mineralne
  • węgiel aktywny. 

Wybierając metodę oczyszczania ścieków przemysłowych, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Istotny jest stopień zanieczyszczenia ścieków, który określa się za pomocą parametru BZT, czyli biochemicznego zapotrzebowania tlenu. W celu doboru odpowiedniej chemii do oczyszczania ścieków warto skonsultować się ze specjalistami z firmy Antidotum, którzy doradzą najlepszą metodę. 

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
16 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *