Różne

Jak powinien wyglądać nadzór BHP nad wykonywanymi na budowie pracami? Odpowiadają eksperci z H&S Solutions

• Zakładki: 35


Prace wykonywane na placu budowy są obarczone ryzykiem wystąpienia wypadków i urazów, dlatego też niezwykle ważne są kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby zapewnić ochronę zdrowia i życia pracowników, konieczne jest nadzorowanie wykonywanych prac. Jak powinien wyglądać nadzór BHP na budowie oraz jakie są jego główne zadania i cele? Tego dowiesz się z naszego artykułu. 

Bezpieczeństwo na budowie – rola i zadania nadzoru BHP

Nadzór BHP to klucz do bezpieczeństwa pracowników i co się z tym wiąże uniknięcia wypadków oraz zagrożeń. Pozwala na wykrycie potencjalnych zagrożeń i podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych.  Powinien być przeprowadzany w sposób kompleksowy i systematyczny, uwzględniając wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem pracy na budowie – od szkoleń informacyjnych w zakresie BHP, przez monitorowanie warunków BHP podczas inwestycji, weryfikację dokumentacji firm realizujących działania na terenie inwestycji, na kontroli przestrzegania zasad ergonomii oraz organizacji pracy na placu budowy i opracowaniu raportu skończywszy.  Osoba pełniąca nadzór BHP na placu budowy powinna nie tylko reagować na wszelkie nieprawidłowości lub zagrożenia, ale i natychmiast – w przypadku stwierdzenia niebezpiecznych sytuacji – podjąć działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. 

Nadzór BHP na budowie – kto może go sprawować?

Nadzorowaniem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie może zająć się zarówno pracodawca, jak i osoba przez niego wyznaczona. Może to być kierownik budowy lub robót, mistrz budowlany albo firma zewnętrzna.  Obsługa BHP Wrocław   to oszczędność czasu, dostęp do profesjonalnej wiedzy i możliwość oparcia się na bogatym doświadczeniu. Zewnętrzni specjaliści są biegli w kontaktach z instytucjami nadzorującymi w zakresie BHP, co jest istotne w przypadku kontroli lub wypadku przy pracy, a ponadto na bieżąco aktualizują swoją wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów, a także wymogów prowadzenia stosownej dokumentacji. 

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
78 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *