Finanse

Jak otrzymać odszkodowanie za wypadek przy pracy w rolnictwie?

• Zakładki: 70


Praca w obszarze, jakim jest rolnictwo, nierzadko niesie ze sobą ryzyko wypadków mogących skutkować utratą zdrowia, a nawet życia. Codzienne wykorzystywanie ciężkich maszyn, opieka nad zwierzętami i liczne obowiązki związane z uprawą roli i opieką nad zwierzętami wymagają od rolników dużego zaangażowania i ostrożności. Czasami jednak, pomimo prób przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa, dochodzi do wypadków. Właśnie wtedy warto i należy wystąpić do odpowiedniej instytucji o wypłatę odszkodowania. Co zrobić, aby otrzymać należne pieniądze? Jak przebiega załatwianie niezbędnych formalności, jeśli dojdzie do wypadku przy pracy w rolnictwie?

Czym jest wypadek przy pracy w rolnictwie?

Pod hasłem: „wypadek przy pracy w rolnictwie” kryje się każda nieszczęśliwa sytuacja, do której doszło podczas wykonywania obowiązków związanych z pracą w gospodarstwie rolnym. Aby jednak ubezpieczyciel uznał nieszczęśliwy wypadek za ten, który umożliwia poszkodowanemu otrzymanie odszkodowania, musi zostać spełnionych kilka dodatkowych warunków. Najważniejszy spośród nich mówi o tym, że wypadek przy pracy w rolnictwie musi być zdarzeniem losowym, do którego doszło:

  • w miejscu pracy (tzn. w gospodarstwie rolnym), podczas wykonywania obowiązków zawodowych,
  • w drodze z lub do pracy,
  • w innym gospodarstwie rolnym niż to, w którym na co dzień pracuje poszkodowany w wypadku. W takiej sytuacji należy jednak udowodnić, że jego obecność tam był ściśle związana z powierzonymi przez pracodawcę zadaniami.

Co więcej, ofiara wypadku nie może być pod wpływem alkoholu, a przeprowadzone przez przedstawiciela KRUS oględziny nie mogą wykazać rażących zaniedbań lub pogwałcenia zasad BHP jako przyczyny wypadku przy pracy w rolnictwie.

Wypadek przy pracy w rolnictwie – liczy się czas

W tym przypadku to stwierdzenie ma podwójne znaczenie. Podobnie, jak w razie każdego innego wypadku, również wtedy, gdy wydarza się wypadek przy pracy w rolnictwie, dla ofiary ważna jest każda minuta. Natychmiastowa interwencja, pomoc i zawiadomienie służb mundurowych dają największe szanse na uratowanie życia i zdrowia.

Jeżeli poszkodowany chce ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy w rolnictwie, czas ma dodatkową wartość. Aby procedury mogły się rozpocząć, należy przygotować oświadczenie, w którym zostaną opisane okoliczności i przebieg wypadku. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli zdarzenie nie było wyjątkowo poważne, to z punktu widzenia instytucji wypłacającej odszkodowanie nie ma obowiązku wzywania policji czy pogotowia ratunkowego. Gotowe, pełne zeznań świadków i uczestników, a także fotografii dokumentujących miejsce zdarzenia, oświadczenie, należy przekazać do najbliższej placówki KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Zaraz potem z wizytą przyjeżdża pracownik KRUS i właśnie wtedy zostaje sporządzony protokół. Jeśli poszkodowany ma do niego jakieś zastrzeżenia, może skorzystać z siedmiodniowego okresu odwoławczego. Jeśli na skutek wypadku doszło do jakichkolwiek obrażeń, poszkodowany ma obowiązek stawienia się przed komisją lekarską. Ponownie, jeżeli nie zgadza się z jej decyzją, przysługuje mu 14 dni kalendarzowych na odwołanie się. To właśnie na podstawie powyższych protokołów wypłacane jest odszkodowanie z KRUS.

Kto może się ubiegać o odszkodowanie za wypadek przy pracy w rolnictwie

Przede wszystkim rolnik, który został poszkodowany w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Poza tym, do otrzymania odszkodowania za wypadek przy pracy w rolnictwie uprawnieni są jeszcze: rodzina rolnika oraz zatrudnieni przez niego pracownicy. Aby jednak krewni mogli ubiegać się o niezbędne odszkodowanie, muszą udowodnić, że na co dzień zamieszkują to samo gospodarstwo. 

Artykuł powstał we współpracy z kancelarią odszkodowawczą AE.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
111 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *