Firma

Certyfikacja ISO 37001 – sposób na wyróżnienie się uczciwością

• Zakładki: 22


Dbanie o pozytywny wizerunek, transparentność działań i budowanie zaufania, polegające na respektowaniu norm oraz zasad etycznych to fundamenty wiarygodności każdej organizacji. Nic tak nie niszczy wypracowanych efektów, jak korupcja lub też podejrzenie o nią. Certyfikacja ISO 37001 to kropka nad i przyjętej przez organizację polityki antykorupcyjnej, ukazująca przejrzystość działań i otwartość na zewnętrzną kontrolę. 

Certyfikat ISO 37001 to międzynarodowy standard, który ma na celu zwalczanie ryzyka przekupstwa w całym globalnym łańcuchu wartości. Jego wdrożenie umożliwia organizacjom zapobieganie, wykrywanie, reagowanie na przekupstwo (przyjęcie polityki antykorupcyjnej), kontrole handlowe, ustanowienie procedur sprawozdawczo-dochodzeniowych i wiele innych działań. Wszystkie mają na celu wspieranie kultury uczciwości organizacji i pracowanie nad reputacją, która jest nie tylko ważnym aktywem firmy, ale i sposobem na bycie konkurencyjnym na rynku.

Dla kogo jest certyfikacja ISO 37001?

Certyfikat ISO 37001 może być stosowany przez każdą organizację niezależnie od jej wielości i rodzaju działalności. Sprawdzi się zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a także non-profit. Jest to elastyczne narzędzie, które można dostosować do wielkości i charakteru organizacji (spółki, korporacji, firmy, przedsiębiorstwa lub instytucji) oraz występującego ryzyka przekupstwa, na jakie organizacja jest narażona.

Dlaczego warto wdrożyć certyfikację ISO 37001 (ABMS)?

Jest to bardzo dobra decyzja strategiczna, pokazująca zaangażowanie organizacji w skuteczne zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na przekupstwo. Certyfikacja ISO 37001 jest zwieńczeniem działań organizacji, która skutecznie wdrożyła politykę antykorupcyjną i rozwiązania operacyjne (organizacyjne) z nią związane. Innymi słowy, jest to sposób na pokazanie obecnym i potencjalnym klientom, a także partnerom biznesowym, że organizacja najwięcej wymaga od siebie i dąży do tego, by stać się przykładem dla innych. W praktyce oznacza to współpracę z poszanowaniem norm ISO 37001 i działania przeprowadzane z należytą starannością (due diligence).

Pozostałe korzyści z wdrożenia certyfikacji ISO 37001

  • Ulepszona zdolność do wykrywania, zapobiegania i reagowania na przekupstwo, a także łagodzenia skutków i radzenia sobie z konsekwencjami w sytuacji wystąpienia przekupstwa. Certyfikacja ISO 37001 sprawia, że ewentualne zdarzenie korupcyjne jest odbierane jako efekt niesubordynacji pracownika, a nie brak odpowiednich regulacji ze strony organizacji. 
  • Ustanowienie procesów, które umożliwiają właściwe badanie due diligence potencjalnego personelu i partnerów biznesowych. Jest to sposób, aby zyskać pewność, że osoby pracujące w imieniu i na rzecz organizacji postępują uczciwie.
  • Możliwość kształtowania, ulepszania lub przekształcania kultury organizacji oraz wniesienia wkładu w globalną walkę z przekupstwem.
  • Korzyści wizerunkowe.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Centre of Excellence

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
26 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *