Firma

Tłumaczenie przysięgłe – co to jest?

• Zakładki: 74


Tłumaczenie przysięgłe (tłumaczenie uwierzytelnione) może przygotowywać wyłącznie tłumacz przysięgły. Czym jest tłumaczenie przysięgłe i kto to tłumacz przysięgły?

Co to jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe to nazwa potoczna tłumaczenia uwierzytelnionego. Przetłumaczenie tekstu źródłowego przez tłumacza przysięgłego z języka obcego na język polski jest konieczne wtedy, gdy musisz przedstawić jakikolwiek dokument w obcym języku przed polską instytucją publiczną, sądem lub urzędem. Do takich dokumentów zalicza się m.in. dyplom ukończenia szkoły wyższej, akt notarialny i różnego rodzaju umowy.

Warto wiedzieć również, czym różni się tłumaczenie przysięgłe od zwykłego. Co do zasady osoba przekładająca np. artykuł prasowy z pisma naukowego i ta, która tłumaczy akt notarialny, powinna wykazać się taką samą skrupulatnością. Tłumacz przysięgły ma jednak określone kompetencje, w tym wykształcenie i zdany egzamin państwowy, które uprawniają go do poświadczania przed sądami czy urzędami zgodności treści tłumaczenia z oryginałem. Za niewłaściwy przekład tłumaczowi grozi odpowiedzialność cywilna.

Tłumacz przysięgły – kto to?

Tłumacz przysięgły to osoba, która poza perfekcyjną znajomością języka obcego zdała również egzamin państwowy i została zaprzysiężona w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tym samym ma prawo do wykonywania zawodu uregulowanego ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego. Dla przykładu tłumacz angielskiego Warszawa musi złożyć pieczęć na każdej stronie przełożonego dokumentu, a na jego końcu umieścić klauzulę poświadczającą.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Tłumacz Przysięgły Danuta Olszewska.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
41 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *