Firma

System motywacyjny w firmie – czym powinien się wyróżniać?

• Zakładki: 11


Dobrze przygotowany i profesjonalnie realizowany system motywacyjny sprzyja rozwojowi osobistemu pracowników, a firmie pomaga zwiększać zyski. Jak powinien być skonstruowany system motywacyjny w firmie?

Pracowniczy system motywacyjny w teorii

Znalezienie dobrego – wykwalifikowanego i sumiennego – pracownika nie jest zadaniem łatwym. Jeszcze trudniej jest takiego pracownika zatrzymać w firmie. Pomaga w tym system motywacyjny. Ogólne założenia takiego systemu mówią, że powinien on być:

  • efektywny
  • zrozumiały
  • akceptowalny
  • elastyczny
  • kompleksowy
  • sprawiedliwy

Zasady systemu motywacyjnego muszą być więc zrozumiałe i akceptowane przez wszystkim. Niezbędne jest również indywidualne oraz sprawiedliwe traktowanie każdego pracownika.

System motywacyjny w firmie – przykłady i inspiracje

System motywacyjny jest spójnym zbiorem narzędzi, które motywują pracownika do efektywnej pracy indywidualnej oraz w zespole. Oznacza to, że z jednej strony pracownik powinien dążyć do samodoskonalenia i poprawy indywidualnych wyników, z drugiej zaś współpracować z innymi osobami, mając na uwadze wspólne dobro, jakim jest rozwój firmy.

W tym celu wykorzystuje się narzędzia:

  • płacowe – premie za efektywność, premie uznaniowe, dodatki oraz podwyżki
  • pozapłacowe – pakiety medyczne, karty sportowe, darmowe kursy językowe, szkolenia zawodowe, skrócony czas pracy w określone dni, imprezy integracyjne

Aby system motywacyjny przynosił wymierne korzyści, powinien działać kompleksowo – integrować zespoły, zachęcać do rozwoju osobistego, wynagradzać zaangażowanie i postępy w pracy, a także motywować do poprawy najsłabszych punktów. Nadrzędnym celem systemu motywacyjnego jest większa wydajność pracowników, mniejsza rotacja pracowników, co w konsekwencji przekłada się na większe zyski w firmie.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Iki-Studio.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
25 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *