Różne

Przetwornik różnicy ciśnień – zastosowanie

• Zakładki: 31


Przetwornik różnicy ciśnień jest czujnikiem ciśnienia posiadającym dwa punkty pomiarowe, a co za tym idzie, dwa przyłącza procesowe. Jest to najważniejsza, chociaż nie jedyna, różnica pomiędzy tego rodzaju urządzeniem a standardowym przetwornikiem ciśnienia.

Przetwornik różnicy ciśnień – zasada działania

W teorii każdy przetwornik ciśnienia może być traktowany jak przetwornik różnicy ciśnień. Nawet jeżeli po jednej stronie membrany pomiarowej znajduje się próżnia, to otrzymany wynik pomiaru jest różnicą pomiędzy mierzonym ciśnieniem a jego wartością w próżni, czyli 0. Ciśnienie względne także jest de facto różnicą pomiędzy ciśnieniem procesowym i atmosferycznym, które oddziałują na membranę pomiarową z obydwu stron. Dlatego aby uniknąć chaosu, przyjęło się, że nazwa „przetwornik różnicy ciśnień” dotyczy miernika połączonego dwoma osobnymi przyłączami do dwóch punktów pomiarowych.

Oczywiście takie urządzenie powinno mieć możliwość przekształcenia otrzymanego wyniku na sygnał elektryczny o standardowym zakresie wyjściowym od 4 do 20 mA. Sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do wartości mierzonego ciśnienia w oparciu o charakterystykę liniową. Na przykład jeżeli czujnik mierzy ciśnienie w zakresie od 0 do 10 barów, wówczas sygnał o wartości 4 mA odpowiada wartości 0 bara, 20 mA to 10 barów, a 12 mA, czyli połowa skali – 5 barów. Brak sygnału pomiarowego oznacza awarię któregoś z elementów czujnika, na przykład na skutek znacznego przekroczenia górnej dopuszczalnej wartości granicznej pomiaru.

Jak dobrać przetwornik różnicy ciśnień?

Istnieje szereg kryteriów, na które należy zwrócić uwagę podczas wyboru przetwornika różnicy ciśnień. Oto najważniejsze z nich.

  • Zakres i dokładność pomiaru. Oczywista kwestia, przy czym należy pamiętać, że generalnie im większy zakres, tym mniejsza dokładność.
  • Odporność na warunki eksploatacyjne lub zjawiska atmosferyczne w miejscu pomiaru. Drgania i niekontrolowane wstrząsy, skrajne temperatury, intensywne opady atmosferyczne – jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zarówno obudowa, jak i elementy pomiarowe przetwornika, powinny być odporne na możliwość wystąpienia tego rodzaju czynników.
  • Materiały, z których wykonany jest taki czujnik. Kwestia ta dotyczy nie tylko obudowy, lecz także – a może przede wszystkim – membrany pomiarowej oraz pozostałych elementów, które mogą mieć kontakt z badanym medium. Jeżeli medium jest żrące, ma wysoką temperaturę lub jego przepływ może powodować fizyczną korozję, materiały, z których zbudowany jest czujnik, również powinny być odpowiednio wytrzymałe.
  • Typ przyłącza procesowego. Tutaj nie ma zbyt dużego wyboru, ponieważ w większości przypadków jest to przyłącze stałe. Tym niemniej niekiedy jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem jest przyłącze w wykonaniu higienicznym. Dzieje się chociażby wówczas, gdy punkt pomiaru lub sam czujnik muszą być często czyszczone z pozostałości medium, na przykład ze względów higienicznych w branży kosmetycznej lub spożywczej.

Do tego należy pamiętać o czysto technicznych kwestiach, takich jak możliwie krótki czas reakcji, a także liniowość, stabilność oraz powtarzalność pomiarów. Cechy te są charakterystyczne dla wysokiej klasy przetworników różnicy ciśnień JUMO, dostępnych w wielu wariantach i zastosowaniach. Sprawdź już dziś!

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
126 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *