Firma

OKR model – technika stawiania celów, która naprawdę działa

• Zakładki: 14 • Komentarz: 1


Jeśli chcesz zwiększyć skuteczność realizacji firmowej strategii, osiągać wyznaczone cele, poprawić zaangażowanie pracowników, sięgnij po model OKR (Objectives and Key Results), opracowany przez Andy’ego Grove’a, byłego dyrektora generalnego firmy Intel. Technika zakłada wyznaczanie i ocenę celów.  

Na OKR składają się nie tylko jasno określone i ambitne cele, które będą motywować zespół, stanowiąc dla niego wyzwanie, ale i sam proces ustalania priorytetów i praktyk, które mają nas do tego celu przybliżyć. Filozofia OKR jest prosta – jeśli firma zawsze osiąga 100% celów, to znaczy, że są one zbyt proste. Chodzi o działanie w myśl zasady „wyżej, mocniej, dalej”.  Choć cel chwilowo może być poza zasięgiem, dążenie do jego osiągnięcia sprawia, że firma osiąga więcej, niż się spodziewała.  W metodzie OKR najczęściej wyznacza się jeden ambitny cel na rok i na najbliższy kwartał. Realizację celu określa zestaw 2-4 kluczowych rezultatów. Muszą one być ilościowe i mierzalne, np. utrzymaj koszt pozyskania klienta na poziomie X, popraw wynik sprzedaży z X do Y, zmniejsz utratę przychodów z X% do Y% itp.

Główne zalety modelu OKR

  • Elastyczność – korzystając z krótszych cykli celów, firmy mogą reagować na zmiany, dostosowując swoją strategię. To sposób na zwiększenie innowacyjności i zmniejszenie ryzyka porażki. 
  • Zaangażowanie pracowników – OKR model poprawia zaangażowanie pracowników, pozwalając na lepsze zrozumienie strategii.  To również sposób na poprawę współpracy między różnymi zespołami w firmie i zjednoczenie konkurujących ze sobą inicjatyw.  Każdy zespół sam wybiera, w jaki sposób chce osiągnąć OKR. Odpowiedzialność za swoje cele tworzy wzajemne zobowiązania.
  • Lepsza dyscyplina pracy – zmniejszona liczba celów sprawia, że zespoły są skupione na swoich inicjatywach i przez to bardziej zdyscyplinowane.  Choć początkowo muszą wyjść ze strefy swojego komfortu, przekroczenie pewnych granic sprawia, że finalnie czują się lepiej i przez to skuteczniej pracują. 

OKR model – zasady skutecznego planowania i realizacji celów

  • Cel musi być jasno określony, w pełni zrozumiały dla każdego członka zespołu, ambitny, angażujący, krótki i łatwy do zapamiętania. Nie może być nudny. Powinien za to pasować do kultury organizacyjnej firmy.
  • Kluczowe rezultaty muszą być mierzalne. Do każdego celu należy stworzyć zestaw 2-4 rezultatów. Większą ilość ciężko zapamiętać. 
  • Kwartalne planowanie, docenianie osiągnięć oraz wyciąganie wniosków z niezrealizowanych OKR-ów.
  • Akceptacja i docenianie celów zrealizowanych na poziomie 70-80%, otwartość na ciągłe uczenie się i doskonalenie swoich umiejętności.

OKR model – czy to rzeczywiście działa? 

Firma Google zainteresowała się koncepcją OKR już w 1999 roku. Niewielka firma zatrudniająca 40 pracowników szybko zrozumiała, jaki potencjał tkwi we właściwym podejściu do strategii. Model OKR pozwolił nam osiągnąć dziesięciokrotny wzrost, a następnie wielokrotnie ten wyczyn powtórzyć – podkreślał Larry Page, założyciel Google.  Nie sposób mu nie wierzyć. Dzisiaj Google jest cyfrowym potentatem, technologicznym gigantem, który zatrudnia blisko 100 tysięcy osób w 70 biurach, zlokalizowanych w 50 krajach! Rocznie generuje miliardy dolarów przychodów. Z metody OKR obecnie korzystają takie firmy jak: Allegro, LinkedIn, Spotify, Zalando, Booking.com, Walmart, Guardian, ING Bank i wiele innych.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Perfect Circle.

comments icon1 komentarz
1 komentarze
69 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *