Firma

Jak napisać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

• Zakładki: 80 • Komentarz: 1


Prowadzisz firmę? Za pewne nie raz zdarzyło się, że Klient próbował wywinąć się od obowiązku i nie zapłacił za Twoje usługi lub towary mimo przypomnień o wystawionej fakturze. W takiej sytuacji możesz wystosować przedsądowe wezwanie do zapłaty nie będące pismem procesowym. Pismo to odgrywa ważną rolę w procesie dochodzenia roszczeń, dlatego powinno być odpowiednio przekazane. Jeśli masz wątpliwość co do poprawności swojego pisma, skorzystaj z pomocy prawnej.

Czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty?

To twoje oświadczenie skierowane do dłużnika, w którym żądasz spełnienia wymaganego świadczenia pieniężnego. Powinno być sporządzone na piśmie i najlepiej, aby zostało wysłane przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – musisz mieć pewność, że Twój dłużnik otrzymał Twoje wezwanie do zapłaty. Treść samego wezwania nie musi mieć konkretnej formy prawnej, istotą mocy wezwania jest jego doręczenie – pozew do sądu musi spełnić wymagania – w tym zawierać „informacje” czy podjęto próbę mediacji lub innego sposobu rozwiązania sporu przedsądowo. Jeśli takich prób nie podjęto, należy wyjaśnić przyczynę i dopełnić formalności. Sąd może wydać nakaz zapłaty, jeśli dostarczymy wezwanie dłużnik do zapłaty wraz z pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu. To uproszczone i znacznie szybsze postępowanie niż w przypadku sprawy sądowej.

Co powinniśmy napisać w przedsądowym wezwaniu do zapłaty?

Choć Kodeks postępowania cywilnego nie określa wymogów formalnych takiego pisma, warto jednak pamiętać, by zawrzeć w nim niezbędne elementy, czyli:

 1. Datę sporządzenia
 2. Oznaczenie wierzyciela i dłużnika wraz z adresem do korespondencji oraz danymi osobowymi lub danymi firmy
 3. Pismo należy odpowiednio oznaczyć, np. Wezwanie do zapłaty lub przedsądowe wezwanie do zapłaty
 4. Należy określić dochodzoną wierzytelność – ile dłużnik jest nam winien, pamiętając o dookreśleniu waluty
 5. Jeśli wynika to z kwestii sporu – zapisać odsetki od wierzytelności wraz z opisem rodzaju wysokości i terminów, od których są naliczane
 6. Należy wyznaczyć termin na uregulowanie wierzytelności
 7. Sposób uregulowania długu
 8. Podpis wierzyciela powinien być weryfikowalny (pisemny i czytelny)
 9. W piśmie należy zawrzeć informację o skierowaniu sprawy na drogę sądową w razie niespełnienia żądań w wyznaczonym terminie.

Tak przygotowane pismo przedsądowego wezwania do zapłaty z pewnością zostanie uznane za prawidłową próbę porozumienia przed użyciem w negocjacjach sądu.

comments icon1 komentarz
1 komentarze
259 wyświetleń
bookmark icon

1 thoughts on “Jak napisać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

  Napisz komentarz…

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *