Firma

Na czym polega certyfikacja ISO 22301? Odpowiadają specjaliści z firmy Centre of Excellence

• Zakładki: 22


Certyfikacja ISO 2231 to proces, który czyni firmy kuloodpornymi. Zapewnia wszystko, co jest potrzebne do przetrwania nawet poważnych zawirowań lub katastrof. Certyfikacja zarządzania ciągłością działania (BCM) zgodnie z normą ISO 22301 umożliwia szybkie wznowienie działalności biznesowej po wystąpieniu zdarzeń niespodziewanych i krytycznych, znacząco skracając czas przestoju firmy. 

Planuj, wykonaj, sprawdzaj i działaj 

Na funkcjonowanie firmy, organizacji, przedsiębiorstwa może wpływać wiele czynników. Osoby stojące na czele danej instytucji powinny być przygotowane na możliwie jak najwięcej scenariuszy, stworzyć stosowne procedury na wypadek sytuacji kryzysowych i możliwie najszybciej zaimplementować je w przypadku wystąpienia paraliżującego działalność instytucji incydentu.  Tylko w ten sposób można zminimalizować negatywne skutki wydarzenia. W praktyce chodzi o zastosowanie normy ISO.  Certyfikacja ISO 22301 to międzynarodowy standard dotyczący zarządzania ciągłością działania. Pozwala skutecznie reagować na kryzys i znacząco skrócić czas jej powrotu danej organizacji do normalnego funkcjonowania. Tego typu standard ma charakter uniwersalny i może być zastosowany w każdej organizacji niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności i wielkości firmy, instytucji, przedsiębiorstwa. Norma wprowadza bardziej aktywne przywództwo najwyższego kierownictwa, kładąc jednocześnie nacisk na elementy dotyczące komunikacji. Mocno akcentuje kwestie związane z ustaleniem celów oraz monitorowaniem ich skuteczności. Skupia się na bardziej starannym planowaniu działań i przygotowywaniu zasobów, które są niezbędne do zapewniania ciągłości biznesu.

Rodzaje zagrożeń mogących zakłócić ciągłość działania

 • Naturalne – klęski żywiołowe takie jak trzęsienia ziemi, tsunami, huragany, erupcje wulkanów, powodzie, pożary lasów, susze.
 • Spowodowane działalnością człowieka – cyberatak, atak terrorystyczny, wojna, epidemia, strajk, sabotaż.
 • Spowodowane kryzysem gospodarczym – brak stabilności finansowej, politycznej.
 • Spowodowane brakiem zaopatrzenia w żywność, wodę lub surowce naturalne.
 • Trudności w dostawie mediów – brak prądu, wody, ciepła, gazu, dostępu do Internetu.

Jakie są korzyści z certyfikacji ISO 22301?

 • Gwarancja utrzymania ciągłości działania w obszarach, które są strategiczne dla funkcjonowania instytucji.
 • Redukuje wystąpienia zakłóceń do minimum. 
 • Pozwala na szybkie odtworzenie zdolności organizacyjnej, w określonym czasie i na ustalonym poziomie, w obliczu nieplanowanych zdarzeń.
 • Ogranicza szkody finansowe na wypadek wystąpienia kryzysowej sytuacji.
 • Powala na lepsze zarządzanie ryzykiem i procesami organizacyjnymi. 
 • Podnosi wiarygodność firmy w oczach klientów, inwestorów i udziałowców.
 • Zapewnia przewagę konkurencyjną, gdy firma może funkcjonować niezależnie od sytuacji, z którą będzie musiała się mierzyć. 
 • Opracowanie stosownych procedur pozwala skutecznie reagować na wszelkie nieplanowane sytuacje. 
comments icon0 komentarzy
0 komentarze
11 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *