Firma

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie dokumentów w procesie? Poznaj opinię specjalistów z kancelarii lodz-radca.pl!

• Zakładki: 28


Niekiedy okazuje się, że dokumenty wykorzystywane w toku postępowania dostępne są wyłącznie w języku obcym. Aby sąd przyjął taki dokument i przeprowadził z niego dowód, konieczne jest podjęcie określonych działań. Co należy zrobić?

Kiedy konieczne jest tłumaczenie?

Zgodnie z prawem językiem urzędowym w sądzie jest język polski. W związku z tym wszystkie dowody sąd musi przeprowadzać w języku polskim. Zapis w Kodeksie postępowania cywilnego mówi o tym, iż sąd może zażądać przełożenia dokumentu w języku obcym przez tłumacza przysięgłego. Istnieją jednak trzy możliwości. Sąd może bowiem wezwać stronę, która dany dokument przedłożyła do przedstawienia tłumaczenia przysięgłego. W innym przypadku tłumaczenie dokumentów może być zlecone przez sąd, jednak zdarza się to rzadko. Ostatnią możliwością jest zignorowanie przepisów i przyjęcie dokumentu w języku obcym. Najczęściej dotyczy to jednak dokumentów, których treść jest jasna, na przykład faktur VAT.

Obowiązek przełożenia dokumentów z języka obcego na język polski istnieje również, jeśli sędzia zna wspomniany język obcy. Stopień znajomości języka przez skład orzekający nie może wpływać na rozstrzygnięcie sprawy.

Sądy żądają zazwyczaj tłumaczenia przysięgłego i takie rozwiązanie uznaje się za prawidłowe. Tłumacze przysięgli to osoby z odpowiednią wiedzą do tego, aby na podstawie jej tłumaczenia można było rozstrzygać spór sądowy. Nieco mniej kosztowne, lecz równie rozsądne jest uwierzytelnienie tłumaczenia wykonanego przez inną osobę.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
9 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *