Firma

Jakie są korzyści z uzyskania certyfikacji zarządzania bezpieczeństwem informacji?

• Zakładki: 12


Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie jest ważne ze względu na ciągłość działania firmy oraz określa zaangażowanie w bieżące  zarządzanie, ochronę danych i aktywów. Dodatkowo zapewnia zgodność z prawnymi wymaganiami, co pokazuje kontrahentom, klientom i organom publicznym prawidłowe postępowanie, a także przygotowanie przedsiębiorstwa do pracy.

Co to takiego norma ISO 27001?

Normą ISO 27001 nazywa się szczegółowo określone wymagania, które dotyczą ustanawiania, wdrażania, monitorowania, utrzymywania, czy też doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie. Norma ta to jedna z najbardziej rozpowszechnionych międzynarodowych certyfikacji pomagająca organizacjom ustanawiać politykę i cele zarządzania, a także umożliwia zrozumienie zarządzania istotnymi aspektami, wdrożenia niezbędnych kontroli oraz określania priorytetów w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Dodatkowo certyfikacja ISO 27001 pozwala zarządzać obowiązkiem zgodności z wymaganiami prawnymi i regularnie wgłębiać się w takie stany zgodności. Podchodzi do bezpieczeństwa kompleksowo, zwracając uwagę na informacje cyfrowe, papierowe, aktywa fizyczne, jak i wiedzę pracowników (kompetencje i ich rozwój). Dzięki temu system ciągle się doskonali, co wpływa na ochronę, a także eliminację podatności na błędy. Norma ta została zaprojektowana tak, aby była spójna i zharmonizowana z innymi normami, które dotyczą systemów.

Jakie są korzyści z uzyskania certyfikatu ISO 27001?

ISO 27001 to kompleksowe podejście pomagające chronić informacje w zakresie pewnych zasad. Są nimi m.in. zapewnienie poufności (informacje są dostępne tylko dla jednostek upoważnionych), integralności (zabezpieczenie kompletności i dokładności oraz metod przetwarzania informacji), dostępności (niektórzy upoważnieni użytkownicy posiadają dostęp do danych, aktywów, gdy jest to wymagane), a także ochrona techniczna przed wszelkimi oszustwami komputerowymi (hakerzy, wyłudzanie danych, włamania na konta itd.). Uzyskanie takiego certyfikatu należy uzyskać poprzez akredytowaną jednostkę zapewniającą szkolenia,  analizę, czy ocenę przedsiębiorstwa, co pozwala na wdrożenie skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, który jest zgodny z wymaganiami.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Centre of Excellence.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
30 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *