Firma

Jak wygląda profesjonalne oznakowanie hal produkcyjnych i magazynowych?

• Zakładki: 33


Każda hala magazynowa i produkcyjna powinna być właściwie oznaczona, co nie tylko usprawnia pracę, ale przede wszystkim poprawia bezpieczeństwo przebywających na niej pracowników. Oznakowanie hal produkcyjnych usprawnia poruszanie się po obiekcie i wyznacza miejsca przeznaczone dla pojazdów, maszyn czy poszczególnych pracowników. Jak wygląda profesjonalne znakowanie hal i jakich należy trzymać się przy tym zasad?

Dlaczego oznakowanie hal jest tak ważne?

Właściwe oznakowanie hal produkcyjnych czy magazynowych to jeden z wymogów stawianych przez obowiązujące w Polsce przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jednak malowanie znaków poziomych, bo przede wszystkim tak znakowane są hale, to nie tylko dostosowanie obiektu do wymogów BHP. Nie sposób nie wspomnieć o szeregu związanych z tym korzyści, co bezpośrednio przekłada się na jakość funkcjonowania magazynu.

Przede wszystkim znakowanie hal magazynowych pozwala zredukować czynniki ryzyka, na jakie narażony jest pracownik magazynowy czy przemysłowy. Namalowane linie w znacznej mierze minimalizują prawdopodobieństwo wypadków wynikających z przebywania pracowników w niewłaściwych strefach obiektu, jak i kolizji między wózkami widłowymi i innymi maszynami. Jednocześnie ma to wpływ na samych pracowników, którzy są świadomi pracy w bezpiecznym i dobrze zorganizowanym środowisku.

W końcu to również usprawnienie ogólnej efektywności pracy. Szczegółowo zaplanowane oznakowanie poziome hal, stworzone zgodnie z powszechnie przyjętymi i stosowanymi normami prawnymi, optymalizuje wszelkie czynności związane z transportem i przemieszczaniem się po terenie zakładu.

Oznakowanie hal produkcyjnych w świetle przepisów BHP

Skoro oznakowanie hal produkcyjnych i magazynowych to wymóg stawiany przedsiębiorcy przez przepisy BHP, a obowiązek jest bezwzględny i surowo karany, na znaki poziome warto spojrzeć pod kątem prawa. Dlatego namalowane linie i znaki naniesione w innej formie muszą spełniać pewne normy, tj.:

  • być dobrze widocznymi i czytelnymi,
  • zapewniać personelowi bezpieczny dostęp do wszystkich wykorzystywanych stanowisk pracy,
  • wyznaczać wyraźne i najefektywniejsze drogi ewakuacyjne.

Stworzenie dróg komunikacyjnych dla pracowników i maszyn jest więc kluczowe. Z jednej strony to wymóg formalny, którego niedopilnowanie grozi grzywną, z drugiej natomiast to kwestia ważna dla właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa i ochrony pracujących w nim osób.

Dlatego tak ważne jest, aby zlecić to specjalistom o dużym bagażu doświadczenia, którzy w pracy korzystają z wysokiej jakości farb, taśm i mają do swojej dyspozycji odpowiednie maszyny. Właściwy wykonawca wykona pasy żółto-czarne wokół ramp, krawędzi i słupów, naniesie pomocne linie wokół regałów, piktogramy, symbole, napisy, znaki BHP oraz oznakowanie pionowe, a dodatkowo umieści gniazda produkcyjne i pola Systemu 5S. Co więcej, może nawet stworzyć projekt według indywidualnych życzeń przedsiębiorcy, zawsze zgodnie z obowiązującym prawem.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Malowanielinii.com.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
329 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *