Firma

Demineralizator – sposób na czystą wodę w Twojej firmie

• Zakładki: 12


Pozbawienie wody zawartych w niej soli i minerałów często jest warunkiem sine qua non jej przydatności do zastosowania przemysłowego, a także domowego. Woda pokonująca niekiedy setki kilometrów poprzez system wodociągowy ma niestety wiele czasu na zaabsorbowanie przeróżnych „dodatków”, które czynią ją niezdatną do zastosowania w dziedzinach, gdzie wymagana jest niska przewodność i bezwzględna czystość.
Czy zakup urządzeń demineralizujących wodę ma uzasadnienie ekonomiczne? Na czym polega proces demineralizacji? Podpowiadamy.

Demineralizator – sposób na czystą wodę

W tym przypadku, pod mianem „czysta” ukrywa się ciecz składająca się wyłącznie z tlenu i wodoru. Łatwo sobie wyobrazić, ile dodatkowych pierwiastków pojawia się w wodzie na skutek przepływu przez systemy wodociągowe liczące sobie często ponad sto lat. A przecież jest jeszcze cały proces uzdatniania wody, który dodatkowo wzbogaca zawartość cieczy wydostającej się z kranów.

W efekcie woda z kranu nie nadaje się do wykorzystania w przemyśle elektronicznym, chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym, a nawet spożywczym.

Jedynym rozwiązaniem jest dostarczenie do przedsiębiorstwa gotowej, oczyszczonej wody bądź zakup własnych demineralizatorów.

W pierwszym przypadku wiąże się to ze znacznymi kosztami oraz ryzykiem zanieczyszczenia cieczy w trakcie transportu. Natomiast demineralizator w firmie zapewni stały dostęp do wody spełniającej najwyższe parametry czystości.

Demineralizacja – jak uzyskać czystą wodę?

Najpopularniejszą metodą demineralizacji wody jest technologia jonowymienna. W celu jej zastosowania stosuje się dwie metody:

  1. Układ dwóch kolumn demineralizatora. Pierwsza wypełniona jest kwaśnym kationitem funkcjonującym cyklu wodorowym. W tym czasie druga kolumna wykorzystuje zawarty w niej zasadowym anionit zasadowy pracujący w cyklu wodorotlenowym;
  2. Jednokolumnowy zbiornik demineralizatora zapewnia wymianę jonową na mieszanym złożu filtracyjnym (kombinacja jonitów kwaśnych i zasadowych).

W każdym przypadku uzyskuje się płyn pozbawiony rozpuszczonych związków soli. Jednocześnie jony wodorotlenowe oraz wodorowe rozkładają się równomiernie pod względem liczebności.

Demineralizator w firmie – korzyści

Przede wszystkim własne urządzenie nie generuje kosztów. Procesy produkcyjne są zabezpieczone poprzez samowystarczalność podmiotu gospodarczego.

Urządzenia funkcjonują w trybie bezobsługowym. Oznacza to, że nie ma konieczności delegowania pracowników do nadzoru nad demineralizatorem.

W zależności od potrzeb demineralizacja wody może przebiegać w sposób ciągły lub okresowy.

Wypada w tym miejscu dodać, iż demineralizatory mogą być stosowane także w gospodarstwach domowych, podnosząc komfort życia mieszkańców.Artykuł powstał przy współpracy z firmą PROEKO JP. https://proekojp.pl/.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
70 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *